Blott Sverige svenska råvaror har

Blott Sverige svenska krusbär har, skaldade Carl Jonas Love Almquist. Det är dock inte enbart krusbären som är unika för vårt avlånga land, det finns mycket annat också.

Löjrom från Kalix, västerbottensost från Burträsk och äpplen från Österlen är bara tre typer av svenska livsmedel som alla anses ha fått karaktär av vatten eller jorden, eller både och, där de framställts. Men det finns många andra typer av livsmedel som framställts i Sverige, och som har en unik arom. Detta kommer knappast som en överraskning för alla de som själva odlar frukt eller grönsaker, vare sig det sker i Norrbotten eller på Bjärehalvön.

Svensk terroir

Begreppet terroir är inte särskilt känt i Sverige, kanske för att det från början kommer från vinvärlden. Det går dock att överföra det till många andra områden. I korthet handlar terroir om hur karaktären på landskapet där en växt odlas påverkar dess smak och arom. Flera faktorer samspelar i detta.

För det första handlar det till stor del om jorden. Ordet terroir kommer från terre, som betyder just jord. Sammansättningen av jorden, bl.a. vilka grundämnen som finns i den, påverkar smaken på den färdiga produkten. Andra viktiga faktorer är vattnet i området, både grundvatten och bevattningsvatten från närliggande sjöar och floder. Även berggrunden kan ha betydelse, samt naturligtvis antalet soltimmar per år, och nederbörden. Vissa växter kräver mycket vattnet, och trivs därför där det regnar mycket.

Redan de gamla grekerna märkte att vin smakade olika beroende på var druvorna som användes vid framställningen hade odlats. Därför märktes vinamforor med ursprungsorten. Med tiden utvecklade olika regioner ett renommé när det gällde kvaliteten på vinet, och detta lever kvar än i våra dagar. Inte minst är franska och italienska vinregioner kända över hela världen.

Begreppet terroir håller på att sprida sig över världen, och gäller idag betydligt fler typer av livsmedel än vin, bl.a. vete och linser. I Sverige hör man sällan talas om terroir ännu, men det kommer troligen att bli vanligare med tiden, kanske rent av när det gäller krusbär.